Výstavba


  • Září 2019 - Ukončení realizace přípojek
  • Srpen 2019 - Skrývka ornice a archeologický průzkum
  • Březen 2019 - Vyčištění pozemku od náletů